• Direct van de producent
 • Snelle levering wereldwijd
 • Lage prijsgarantie
 • Uitstekende service
 • Account openen

 • Direct van de producent
 • Snelle levering wereldwijd
 • Lage prijsgarantie
 • Uitstekende service

Account openen

 • BOEKHOUDING CONTACT

  Had u ooit eerder een rekening bij een onderneming van Crownlea Group?

  Are you CIS registered?

 • Geef volledige namen, D.O.B en adressen van twee bestuurders. Let op: het adres kan niet het adres van de maatschappelijke zetel van het bedrijf zijn. (We behouden ons het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen).


 • Houd er rekening mee dat we een account van drie jaar nodig hebben om deze aanvraag te verwerken, mocht dit niet beschikbaar zijn, vul dan de onderstaande handelsreferenties in.
  Houd er rekening mee dat handelsreferenties die zijn gekoppeld aan uw statutaire zetel of gemeenschappelijke bestuurders hebben met uw bedrijf, niet worden geaccepteerd. • Ik geef / wij geven toestemming voor het uitvoeren van een kredietonderzoek naar zowel het bedrijf als naar de eigenaren en directeuren van deze organisatie, zowel nu als op enig moment in de toekomst.  Ik begrijp dat dit onderzoek bij een kredietinformatiebureau geregistreerd zal worden en mogelijk bekendgemaakt zal worden aan latere verzoekers.  Ik erken /wij erkennen hierbij een kopie van uw algemene standaard verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen, die ik /wij gelezen heb / hebben en waarvan ik aanvaard /wij aanvaarden dat ze van toepassing zullen zijn op elk verkoopcontract dat wij zullen afsluiten.  Ik bemerkte / wij bemerkten en aanvaard / aanvaarden in het bijzonder alle voorwaarden met betrekking tot kredietverlening, de betalingsvoorwaarden en het eigendomsvoorbehoud op alle verstrekte goederen totdat alle onder enige verkoop uitstaande gelden ontvangen werden door middel van onbezwaarde middelen.

  Selecteer bestand